Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Ublo > Provoz MŠ > Režim dne

                    bbb.PNG                                       

Rámcový režim dne

6,45 -  8,00

scházení dětí

6,45 -  11,30

ranní hry dle volby a přání dětí, individuální činnosti s dětmi a
skupinová zaměstnání

hygiena, dopolední svačina

komunitní kruh, ranní cvičení, logopedická chvilka
didakticky cílené činnosti hromadné nebo skupinové

hygiena, ovoce, pitný režim

9,30 - 11,30

převlékání, pobyt venku - spontánní i řízené činnosti, sezónní
činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti

11,30 - 12,00

hygiena, oběd  (2,5 leté děti již od 11,15 hod.)

12,00 - 12,15

hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů

12,15 - 14,10

odpočinek dětí, poslech pohádek a relaxační hudby, prohlížení knih
doplňující aktivity (příprava nejstarších dětí pro vstup do ZŠ – Těšíme se do školy, Flétnička, Hry se slovíčky, individuální rozvojové aktivity)

14,10 - 15,30hygiena, převlékání, odpolední svačina

odpolední zájmové činnosti dle volby dětí   
didakticky cílené činnosti skupinové nebo individuální

14,45 - 15,45

rozcházení dětí

 

 Režim dne je volný, flexibilní, učitelky ho pružně přizpůsobují  aktuálním potřebám a zájmům dětí a situacím v dětské skupině.
 Organizace dne může být pozměněna také v případě výletů, divadelních představení, besídek a podobných akcí a při velmi nepříznivém počasí. 
 Při zahájení docházky dítěte je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 
 Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je způsob odpočinku přizpůsoben  individuálním  potřebám dětí.