image
image

O obci

Název vznikl z obecního jména "ubl" (praslovanská podoba byla gbl). Toto slova znamenalo pramen či studánku. Takže zde kdysi bylo místo kde vyvěrala voda , a v jeho blízkosti se pak lidí postavili svá obydlí, a tak vznikla malá osada. Ale to bylo v dobách, o kterých nemáme žádné písemné doklady ani archeologické nálezy.

Jediný předmět, který svědčí o tom, že Ublo nebo jeho blízké okolí bylo osídleno mnohem mnohem dříve, už v době bronzové, v období kultury lidí popelnicových polí, je nalezená bronzová sekyrka s tulejí, která byla vyorána na poli Valušném, pod prastarou hrušní. Tato sekyrka je uložena v olomouckém muzeu.

image