Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola Ublo > Aktuality MŠ

Aktuality MŠ


Novější 1

7. úkolníček

Zdravíme všechny děti, které se ještě nemohou vrátit do školky a posíláme pohlazení!

Spousta z Vás si v minulých týdnech vyzkoušela úkoly, které paní učitelky zadávaly pro vaše starší kamarády. Úkoly vás bavily a proto, že jste moc šikovní, řada z nich se vám i hezky podařila. Je nám líto, že zatím nemůžete za námi do školky a tak za vámi alespoň posíláme některé pracovní listy nebo nápady, které jsme si tento týden vyzkoušeli.


Najdete je pod tímto odkazem: UKOLY 7 - malošci.docx

Přejeme rodičům i dětem pohodové dny plné sluníčka a zdraví.


Publikováno 15. 4. 2021 11:22

26.4. Malý projektant

V pondělí 26.dubna od 8,30 hodin proběhne v MŠ projektový den Malé technické univerzity
s názvem Malý projektant.


Akce je hrazena prostřednictvím tzv. šablon a je tedy pro vaše děti zdarma.


Publikováno 14. 4. 2021 10:55

22.4. Den Země

Ve čtvrtek 22.dubna oslavíme s dětmi Den Země.
Budeme uklízet naše okolí v rámci tematické vycházky
"Co do přírody patří - nepatří".


Publikováno 14. 4. 2021 10:51

Upozornění

Mimo dětí s povinností předškolního vzdělávání mohou od 12.4.2021 do MŠ nastoupit také děti zaměstnanců IZS a krizové infrastruktury. 

Jedná se o tyto profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdr.služeb
- pedagogičtí pracovníci MŠ,ZŠ, ŠD, šk.klubů, Praktických škol a školských  zařízení pro výkon ústavní výchovy
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
- příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákova č,108/2006 Sb., v platném znění
- zaměstnanci Úřadu práce ČR
- zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
- zaměstnanci Finanční správy ČR

Rodiče těchto profesí budou nejprve MŠ kontaktovat na telefonu 731 155 652.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Zdůvodnění: S ukončením nouzového stavu končí povinnost určené MŠ Vizovice zajišťovat péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury pro Vizovice a okolní obce dle krizového zákona č.240/2000 Sb. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mat.školách, kde jsou zapsány.


Publikováno 9. 4. 2021 12:18

12.4. Znovuotevření MŠ

Mateřská škola bude otevřena od pondělí 12.4.2021 v obvyklém provozním čase.

Návrat do MŠ se zatím týká pouze nejstarších dětí.
V návaznosti na jednání vlády dne 6.4.2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a v 1.fázi rozvolnění umožňuje od 12.4.2021 v mateřských školách osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti v posledním roce před nástupem do ZŠ).
   
Mateřská škola Ublo 
upravuje pravidla provozu od 12.4.2021 takto:

1) Do budovy MŠ vstupují rodiče s nasazeným respirátoremnapř. FFP2/KN95 (povinnost platí i pro veškeré další osoby).
Děti zapsané v mateřské škole nemusí nosit ochranu obličeje (tedy nai roušku).
2)  Před vstupem do MŠ použijí rodiče dezinfekci na ruce a odloží svou obuv. 
3)  Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do MŠ vstoupit! 
4)  Žádáme rodiče o dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob.
5)  Ihned po vstupu budou děti pravidelně v pondělí a ve čtvrtek za pomoci rodiče otestovány antigenními testy (Testování se neprovádí u dětí, které byly méně než před 90 dny pozitivně testovány na Covid-19 s následnou karanténou a prokáží se potvrzením) 
6)  V případě negativního výsledku testu se může dítě účastnit vzdělávání.
     Pokud je výsledek testu pozitivní, ihned opouští s rodiči MŠ a je třeba
     absolvovat RT-PCR test a sdělit škole jeho výsledek.
Pokud je dítě přítomno v pondělí a ve čtvrtek, neplatí body 5 a 6 v úterý, ve středu a v pátek.
7)  Rodiče pomohou dítěti s převlékáním v šatně.
8)  Do dalších prostor školy rodiče nevstupují!!!
9)  Rodiče se rozloučí s dítětem, ve vyznačeném prostoru před šatnou vyčkají  na učitelku, která před třídou dítě převezme. Teprve pak mohou odejít.
10) Zákaz vstupu do dalších prostor školy platí také při vyzvedávání dětí z MŠ

 Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

Rodiče mladších dětí, je nám líto, že Vaše děti zatím do školky nemohou. Sledujte, prosím, webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 
Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdraví a těšíme se opět na shledání ve školce.


Publikováno 8. 4. 2021 14:08

6. úkolníček

Srdečné pozdravení všem dětem! Posíláme šestou sadu úkolů - zejména pro nejstarší děti s povinností předškolní docházky, ale s rodičovskou dopomocí i pro všechny menší děti.

Úkoly tentokrát připravila paní učitelka Hanička a najdete je pod odkazem: Úkolníček - Hanka.docx

Přejeme rodičům i dětem zdravíčko a jarní pohodu.


Publikováno 7. 4. 2021 8:56

Zápis do MŠ Ublo

Zápis k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Ublo

Ředitelství Mateřské školy Ublo, okres Zlín, oznamuje, že  zápis  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 se uskuteční

  13.-14.5.2021 od 10,00 do 15,00 hodin v budově mateřské školy
po předchozí telefonické rezervaci času
na telefonu: 731 155 652.


děti3.PNG
K zápisu si přineste: 
vyplněnou žádost s potvrzením pediatra
o očkování dítěte
rodný list dítěte
platný občanský průkaz

Podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle 731 155 652,tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách položka dokumenty MŠ.

V  případě karantény zákonných zástupců v době konání zápisu, je možno po telefonické domluvě doručit dokumenty (žádost o přijetí spolu s kopií rodného listu) do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) nebo poštou.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 
bude zápis probíhat
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Publikováno 29. 3. 2021 12:18

Úplata za MŠ

Za měsíc březen nebudou rodiče hradit úplatu za vzdělávání v MŠ ("školné").
Důvodem je uzavření provozu školy po celý měsíc.


Za měsíc duben bude úplata 400,- Kč snížena podle počtu dní, po které bude umožněna platícím dětem (těm, které nemají povinné předškolní vzdělávání) docházka do mateřské školy. 


Publikováno 29. 3. 2021 11:04

5. úkolníček

Srdečně zdravíme všechny naše děti! Posíláme pátou sadu úkolů - zejména pro nejstarší děti s povinností předškolní docházky, ale určitě je mohou vyzkoušet i jejich mladší kamarádi.

Velká dávka úkolů, které za vámi posílá paní učitelka Kristýnka, je na celý Velikonoční týden, a proto ji už dnes najdete pod odkazem: Školáček-III-Týna.pdf

Pro přípravu dětí do školy zůstávají stále k dispozici odkazy:
www.ctedu.cz 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

Přejeme rodičům i dětem krásné Velikonoce, plné zdraví a sluníčka!


Publikováno 29. 3. 2021 10:45

Zápisy do 1. třídy ZŠ

Zápis do ZŠ Vizovice: 6.-21.4.
více informací zde  a  zde

Zápis do ZŠ Jasenná:  20. - 22. 4.  a 27. - 29. 4., od 14 do 17 hod

více informací zde

Zápis do ZŠ Bratřejov: 7. - 16.4.
více informací na webových stránkách ZŠ Bratřejov, položka aktuality (vpravo dole)

Zápis do waldorfské ZŠ Želechovice: 6. - 9.4., od 16 do 18 hod
více informací zde


Publikováno 17. 3. 2021 10:29

Novější 1

obecublo_footer.png