Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola Ublo > Aktuality MŠ > 12.4. Znovuotevření MŠ

12.4. Znovuotevření MŠMateřská škola bude otevřena od pondělí 12.4.2021 v obvyklém provozním čase.

Návrat do MŠ se zatím týká pouze nejstarších dětí.
V návaznosti na jednání vlády dne 6.4.2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a v 1.fázi rozvolnění umožňuje od 12.4.2021 v mateřských školách osobní přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti v posledním roce před nástupem do ZŠ).
   
Mateřská škola Ublo 
upravuje pravidla provozu od 12.4.2021 takto:

1) Do budovy MŠ vstupují rodiče s nasazeným respirátoremnapř. FFP2/KN95 (povinnost platí i pro veškeré další osoby).
Děti zapsané v mateřské škole nemusí nosit ochranu obličeje (tedy nai roušku).
2)  Před vstupem do MŠ použijí rodiče dezinfekci na ruce a odloží svou obuv. 
3)  Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do MŠ vstoupit! 
4)  Žádáme rodiče o dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob.
5)  Ihned po vstupu budou děti pravidelně v pondělí a ve čtvrtek za pomoci rodiče otestovány antigenními testy (Testování se neprovádí u dětí, které byly méně než před 90 dny pozitivně testovány na Covid-19 s následnou karanténou a prokáží se potvrzením) 
6)  V případě negativního výsledku testu se může dítě účastnit vzdělávání.
     Pokud je výsledek testu pozitivní, ihned opouští s rodiči MŠ a je třeba
     absolvovat RT-PCR test a sdělit škole jeho výsledek.
Pokud je dítě přítomno v pondělí a ve čtvrtek, neplatí body 5 a 6 v úterý, ve středu a v pátek.
7)  Rodiče pomohou dítěti s převlékáním v šatně.
8)  Do dalších prostor školy rodiče nevstupují!!!
9)  Rodiče se rozloučí s dítětem, ve vyznačeném prostoru před šatnou vyčkají  na učitelku, která před třídou dítě převezme. Teprve pak mohou odejít.
10) Zákaz vstupu do dalších prostor školy platí také při vyzvedávání dětí z MŠ

 Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

Rodiče mladších dětí, je nám líto, že Vaše děti zatím do školky nemohou. Sledujte, prosím, webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 
Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdraví a těšíme se opět na shledání ve školce.


obecublo_footer.png