Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola Ublo > Aktuality MŠ > Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 

                              Rozhodnutí

Ředitelka Mateřské školy Ublo, okres Zlín, se sídlem Ublo 74, 763 12 Vizovice, příspěvkové organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 osdt.3 školského zákona v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 v uvedené mateřské škole takto:

přidělené registrační
číslo žádosti:
výsledek řízení
o přijetí dítěte do MŠ:

1/17 přijat
2/17 nepřijat
3/17 nepřijat
4/17 přijat
5/17 přijat
6/17 přijat


Rozhodnutí si vyzvednou zákonní zástupci osobně  18. a 19.5. 2017 od 10 do 16 hodin v mateřské škole. 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitelky mateřské školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V Uble dne 18.5. 2017                             Veronika Kršáková, ředitelka školy.obecublo_footer.png